Основни подаци

Име и презиме: Никола Ђорђевић
Датум рођења: 26. 12. 1994.
Е-пошта: nikola@dyordyevich.com

Радно искуство

Електротехничка школа „Никола Тесла“

Период: септембар 2020 — данас
Место: Панчево
Позиција: наставник стручних предмета
Опис:

 • наставник на одређено време за предмете у подручју рада Електротехника (ИТ и телекомуникације):
 • члан Тима за самовредновање (област квалитета – учење и настава), коодинатор Тима за промоцију и члан Тима за каријерно вођење;
 • администратор школског сајта;

Више информација у вези са радом у школи је доступно овде.


Едукативни центар „Procoding“

Период: март 2019 — данас
Место: Београд
Позиција: предавач
Опис:

 • предавач на курсевима за децу – Скреч (Scratch), Пајтон (Python) и Ардуино (Arduino);

Градска управа града Панчева

Период: јул 2017.
Место: Панчево
Позиција: практикант

Образовање

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет

Ниво студија: основне академске студије
Модул: телекомуникациони саобраћај и мреже
Период: 2013 – 2023.
Место: Београд
Студентски радови:

 • Примена ГИС-а на територији града Панчева, ГИС форум, 2015
 • Примена ГИС-а у вредновању кључних индикатора ефикасности града Панчева кроз концепт паметног града, ГИС форум, 2017

Електротехничка школа „Никола Тесла“

Смер: електротехничар телекомуникација – оглед
Период: 2009 – 2013.
Место: Панчево
Достигнућа:

 • 4. место на републичком тамкичењу у математици;
 • полазник ИС „Петница“ у Петници и РЦТ „Михајло Пупин“ у Панчеву;
 • ученик генерације.

Програмирање и развој сајтова

Основно познавање програмских језика:

 • Python
 • JavaScript
 • PHP

Познавање технологија за развој сајтова:

 • HTML5
 • CSS3
 • MySQL
 • WordPress

Пројекти – сајтови:

Рачунарске вештине

 • Рад у програмском пакету Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)
 • Рад у програмском пакету LibreOffice (Writter, Calc)
 • Рад у програмима за обраду мултимедијалног садржаја: Photoshop, CorelDRAW, Audacity, Vegas Pro

Невладин сектор

Удружење „Пансеј“

Позиција: председник
Период: новембар 2018 — данас
Опис:

 • један од оснивача удружења;
 • координатор пројеката Улице Панчева и Улице Србије;
 • аутор виртуелне изложбе „110. рођендан светионика“;
 • учествовао у реализацији многих активности удружења — предавања, трибине, анкетирање средњошколаца итд.

Удружење „Веште руке“

Позиција: члан
Период: мај 2016 — данас
Опис:

 • један од оснивача удружења;
 • члан организационог одбора манифестације „Пролећни дани“;
 • учествовао у реализацији многих активности удружења — радионице, предавања итд.

Менса Србије

Позиција: члан
Период: 2021

Курсеви и потврде

Остале напомене

 • Познавање енглеског језика (ниво B1/1)
 • Поседује возачку дозволу Б категорије (активан возач).