Назив лекцијеВидеоМатеријал
1Увод у Пајтон, инсталација програма
2Типови података и оператори 1/3
3Типови података и оператори 2/3
4Типови података и оператори 3/3
5Стрингови 1/2
6Стрингови 2/2
7Логичке вредности, оператори поређења и логички оператори
8if наредба 1/3
9if наредба 2/3
10if наредба 3/3
11Вежбање 1/3
12Вежбање 2/3
13Вежбање 3/3
14Листе 1/2
15Листе 2/2
16Петља while 1/2
17Петља while, библиотека random 2/2
18Петља for
19Бесконачна while петља
20Вежбање, форматирање текста
21Функције, библиотека time 1/2
22Функције 2/2
23Речници, торке
24Рад са .txt датотекама
25Рад са .json датотекама
26Рад са .csv датотекама
27Try Except Finally
28Функција type