1. Увод у Пајтон, инсталација програма
Видео Материјал


2. Типови података и оператори 1/3
Видео Материјал


3. Типови података и оператори 2/3
Видео Материјал


4. Типови података и оператори 3/3
Видео Материјал


5. Стрингови 1/2
Видео Материјал


6. Стрингови 2/2
Видео Материјал


7. Логичке вредности, оператори поређења и логички оператори
Видео Материјал


8. if наредба 1/3
Видео Материјал


9. if наредба 2/3
Видео Материјал


10. if наредба 3/3
Видео Материјал


11. Вежбање 1/3
Видео Материјал


12. Вежбање 2/3
Видео Материјал


13. Вежбање 3/3
Видео Материјал


14. Листе 1/2
Видео Материјал


15. Листе 2/2
Видео Материјал


16. Петља while 1/2
Видео Материјал


17. Петља while, библиотека random 2/2
Видео Материјал


18. Петља for
Видео Материјал


19. Бесконачна while петља
Видео Материјал


20. Вежбање, форматирање текста
Видео Материјал


21. Функције, библиотека time 1/2
Видео Материјал


22. Функције 2/2
Видео Материјал


23. Речници, торке
Видео Материјал


24. Рад са .txt датотекама
Видео Материјал


25. Рад са .json датотекама
Видео Материјал


26. Рад са .csv датотекама
Видео Материјал


27. Try Except Finally
Видео Материјал


28. Функција type
Видео Материјал