jarmoluk / Pixabay / Pixabay License

Увод у Пајтон

Овај курс је доступан на YouTube каналу, потпуно бесплатно.

Увод у Пајтон

У наставку можете да преузмете датотеке које сам правио за време снимања лекције. Напомена: Лекције се још увек снимају.


Ред. бр. Назив лекције Видео Материјал
1 Увод у Пајтон, инсталација програма -
2 Типови података и оператори 1/3
3 Типови података и оператори 1/3
4 Типови података и оператори 1/3
5 Стрингови 1/2
6 Стрингови 2/2
7 Логичке вредности, оператори поређења и логички оператори -
8 if наредба 1/3
9 if наредба 2/3
10 if наредба 3/3
11 Вежбање 1/3
12 Вежбање 2/3
13 Вежбање 3/3
14 Листе 1/2
15 Листе 2/2
16 Петља while 1/2
17 Петља while, библиотека random 2/2
18 Петља for
19 Бесконачна while петља
20 Вежбање, форматирање текста
21 Функције, библиотека time 1/2
22 Функције 2/2
23 Речници, торке
24 Рад са .txt датотекама
25 Рад са .json датотекама
26 Рад са .csv датотекама
27 Try Except Finally