jarmoluk / Pixabay / Pixabay License

Пајтон Tkinter

У Пајтону је могуће врло лако направити програм са прозором и дугмићима.

Пајтон Tkinter

У наставку можете да преузмете датотеке које сам правио за време снимања лекције. Напомена: Лекције се још увек снимају.


Ред. бр. Назив видеа Видео Материјал
1 Увод -
2 Главни прозор, класа Label, метода pack
3 Метода grid, објекти Entry и Button
4 Метода get (Entry), опција command (Button)
5 Вежбање, опција columnspan
6 Мењање изгледа програма
7 Метода delete и insert (Entry)
8 Метода destroy
9 Lambda, прослеђивање вредности функцији