1. Погађање бројева (једноставнија варијанта)
Видео Материјал


2. Погађање бројева (сложенија варијанта)
Видео Материјал


3. Аутоматско мењање назива фотографија
Видео Материјал


4. Најмањи и највећи број скупа
Видео Материјал


5. Испитивање ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)
Видео Материјал


6. Списак студената Саобраћајног факултета
Видео Материјал


7. Преузимање видеа са YouTube-a у видео/аудио формату
Видео Материјал


8. Регистар кућних бројева у Србији
Видео Материјал


9. Сабирање бројева x + x^2 + x^3 + … + x^n
Видео Материјал


10. Сабирање бројева x!+3!
Видео Материјал


11. Провера исправности текућег рачуна
Видео Материјал


12. Генерисање QR кода
Видео Материјал


13. Пресловљавање из ћирилице у латиницу
Видео Материјал