Назив видеаВидеоМатеријал
1Погађање бројева (једноставнија варијанта)
2Погађање бројева (сложенија варијанта)
3Аутоматско мењање назива фотографија
4Најмањи и највећи број скупа
5Испитивање ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)
6Списак студената Саобраћајног факултета
7Преузимање видеа са YouTube-a у видео/аудио формату
8Регистар кућних бројева у Србији
9Сабирање бројева x + x^2 + x^3 + … + x^n
10Сабирање бројева x!+3!
11Провера исправности текућег рачуна
12Генерисање QR кода
13Пресловљавање из ћирилице у латиницу