jarmoluk / Pixabay / Pixabay License

Пајтон задаци

Поред курса Увод у Пајтон, снимљени су и задаци за вежбање.

Пајтон задаци

У наставку можете да преузмете датотеке које сам правио за време снимања лекције. Напомена: Лекције се још увек снимају.


Ред. бр. Назив видеа Видео Материјал
1 Погађање бројева (једноставнија варијанта) -
2 Погађање бројева (сложенија варијанта) -
3 Аутоматско мењање назива фотографија -
4 Најмањи и највећи број скупа
5 Испитивање ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)
6 Списак студената Саобраћајног факултета
7 Преузимање видеа са YouTube-a у видео/аудио формату
8 Регистар кућних бројева у Србији