Рани јавни увид – коридор ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад

На сајту града Панчева објављен је позив Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за Рани јавни увид поводим израде просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад. У овом нацрту је планирана изградња ауто-пута у делу катастарских општина Јабука и Глогоњ (Град Панчево). Рани јавни увид одржаће се у трајању Прочитај више…