Јавна презентација неколико пројеката

На сајту Града Панчева је 10. јула објављено неколико позива за јавну презентацију.

 14.7.2020.


На сајту Града Панчева је 10. јула објављено неколико позива за јавну презентацију.

1. Изградњу вишепородичног стамбеног објекта, П+4+Пс - Максима Горког 94

Планира се изградња вишепородичног стамбеног објекта, П+4+Пс, на катастарској парцели топ. бр. 6273/2 КО Панчево (адреса: Максима Горког 94). Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10.7.2020. године. Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
2. Изградња вишепородичне стамбене зграде - Милке Марковић 21

Планира се изградња вишепородичне стамбене зграде са 17 стамбених јединица, спратности По+П+3+Пс на катастарској парцели топ. бр. 2677/1 КО Панчево (адреса: Милке Марковић 21). Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10.7.2020. године. Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
3. Изградња вишепородичних стамбених објеката - Светозара Милетића 22

Планира се изградња вишепородичних стамбених објеката, Објекат 1, спратности П+2+Пк и Објекат 2, спратности П+1+Пк на катастарској парцели топ. бр. 4010 КО Панчево (адреса: Светозара Милетића 22). Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10.7.2020. године. Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
4. Изградња вишепородичних стамбених објеката - Цара Душана 73

Планира се изградња вишепородичних стамбених објеката, А. Вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+2+Пс, и Б. Вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+2+Пс на катастарској парцели топ. бр. 5222/1 КО Панчево (адреса: Цара Душана 73). Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10.7.2020. године. Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта
5. Изградња стамбено-пословног објекта - Браће Јовановића 34-36

Планира се изградња стамбено-пословног објекта, улаз 1: По+П+6+Пс, улаз 2: По+П+6 на катастарској парцели топ. бр. 4248/1 КО Панчево (адреса: Браће Јовановића 34-36). Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 10.7.2020. године. Сва документа можете пронаћи овде.

Изглед будућег објекта

Централни регистар фотографија и разгледница Србије
Претраживач културног наслеђа Србије