Јавна набавка за постављање табли са називима улица у Војловици

Ускоро се планира постављање табли са називима улица у већем делу Војловице. Мањи део неће добити нове табле.

 6.6.2020.


Градска управа града Панчева је 4. јуна расписала јавну набавку за израду и постављање табли за обележавање улица и тргова на територији града Панчева.

Задатак понуђача је да изради и постави табле са називима улица и тргова у делу Војловице. Табле треба да буду тројезичне (на српском, мађарском и словачком) и направљене у складу са Књигом графичких стандарда Републичког геодетског завода. У наставку је дата табела са списком улица које ће бити обележене.

У овом документу постоје и недостаци:

  1. У списку улица се налази и Улица 2. просек братства-јединства која је недавно променила свој назив и сада се зове Улица Секеља из Буковине.
  2. Парк реформације је именован 2018. године, међутим никада није именована Улица парк реформације, па се поставља питање због чега се траже 4 самостојеће табле за улицу која није именована.
  3. У списку се налази и Трг 12. војвођанске бригаде, али под другим називом - Улица Трг Војвођанских бригада. На сајту Републичког геодетског завода постоји само назив Трг Војвођанских бригада, без речи 'Улица'. Иначе, познато је да је трг 1951. године добио назив 'Трг XII војвођанске бригаде' (записник — градски народни одбор 27.9.1951, ИАП), а до сада није пронађен ниједан документ у којем се наводи промена назива у 'Трг војвођанских бригада' или 'Улица Трг војвођанских бригада' (у телефонском именику из 2003. године стоји назив Трг војвођанских бригада).
  4. Од 20. јула 2019. године, на територији МЗ Војловица је у службеној употреби и мађарски језик и писмо, поред српског језика и ћириличког писма. Овом јавном набавком се предвиђа израда тројезичних табли које укључују и називе на словачком, иако словачки није у службеној употреби у овој месној заједници.
  5. Није недостатак, али се примећује да један број улица у Војловици неће добити нове табле. То су улице: Јоакима Вујића (парна страна и просек који још увек није именован), Стевана Сремца, Добрих суседа и Зеленог рузмарина.
Списак улица у Војловици које ће добити табле
Назив - српски Назив - мађарски Назив - словачки
Улица Спољностарчевачка Tárcsó utca Ulica Spoljnostarčevačka
Улица Јаношикова Jánošík utca Ulica Jánošíkova
Улица Светозара Марковића Svetozar Marković utca Ulica Svetozara Markovića
Улица Шандора Петефија Petőfi Sándor utca Ulica Sándora Petőfiho
Улица Братства Јединства Testvériség–egység utca Ulica Bratstva a jednoty
Улица 7. Јула Július 7-e utca Ulica 7. júla
Улица Јанка Чмелика Janko Čmelik utca Ulica Janka Čmelíka
Улица Просек Братства Јединства Testvériség–egység köz Ulica Priechod Bratstva a jednoty
Улица 2. Просек Братства Јединства Testvériség–egység második köz Ulica 2. priechod Bratstva a jednoty
Улица Добровољачка Önkéntes utca Ulica dobrovoľníkov
Улица Борачка Harcosok utcája Ulica bojovníkov
Улица Пољска Mező utca Ulica poľná
Улица Трг Војвођанских бригада Vajdasági brigádok tere Námestie vojvodinských brigád
Улица Гробљанска Temető utca Ulica hrobová
Улица Парк реформација Reformáció parkja Park reformácie

Централни регистар фотографија и разгледница Србије
Претраживач културног наслеђа Србије