Рани јавни увид - план детаљне регулације блока 014 (простор новог бувљака)

План детаљне регулације блока 014 је изложен на рани јавни увид од 19. јуна 2020. године у наредних 15 дана.

 22.6.2020.


Град Панчево је на свом званичном сајту огласио излагање на рани јавни увид план детаљне регулације блока 014 у Панчеву. У овом блоку се налази пијаца „Аеродром“, тј. нови бувљак.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида (15 дана, почев од 19. јуна), искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Сва документа можете пронаћи на следећој страници.


Централни регистар фотографија и разгледница Србије
Претраживач културног наслеђа Србије