Рани јавни увид - коридор ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад

На сајту града Панчева објављен је позив за Рани јавни увид поводим израде просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад

 22.8.2020.


На сајту града Панчева објављен је позив Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за Рани јавни увид поводим израде просторног плана подручја посебне намене коридора ауто-пута Београд-Зрењанин-Нови Сад.

У овом нацрту је планирана изградња ауто-пута у делу катастарских општина Јабука и Глогоњ (Град Панчево).

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 20. августа до 4. септембра 2020. године. Више информација можете да пронађете овде.


Централни регистар фотографија и разгледница Србије
Претраживач културног наслеђа Србије