Да ли ће посећи дрвеће у Милоша Обреновића?

Данас је заседала Комисија за планове града Панчева у вези са насељем Тесла. И даље се поставља питање - да ли ће надлежни посећи стабла у Улици Милоша Обреновића?

 10.8.2020.


У петак 7. августа је одржана јавна расправа у вези са ПДР насеља Тесла у Панчеву. Велики број суграђана је решио да се укључи и да надлежнима доставе своје мишљење у вези са овим планом. Писао сам о томе у тексту пре нешто мање од месец дана.

Укратко, планирана је изградња четири нове стамбене зграде и сеча великог броја дрвећа. У тексту плана се наводи постепено измештање дрвореда у Улици Милоша Обреновића, један од лепших дрвореда у граду који брани Панчевце од сунца у летњем периоду.

Дуж саобраћајних површина свих врста формиране су линеарне зелене површине заштитног карактера у којима ће се садња погушћавати због већег заштитног ефекта. У предходном периоду неплански и појединачно су спровођене инфрструктурне инсталације и на појединим местима су непрописно близу дрворедима, нарочито у улици Милоша Обреновића (некадашња Паје Маргановића). На таквим локацијама ће се постепено вршити измештање дрвореда на планиране трасе. Уједно треба да се деловање високе вегетације употпуњује жбунастим засадима ради увећања заштитног ефекта високе вегетације.

Улица Милоша Обреновића, 11.3.2019. године.

Како је пренео портал Е Панчево, данас је одржана јавна седница Комисије за Планове града Панчева на којој се разговарало о ПДР насеља Тесла, где је одлучено да се додатно појачају мере заштите дрвореда у Улици Милоша Обреновића. За похвалу.

Ипак, намеће се једно логично питање - да ли мере заштите обухватају сва стабла у поменутој улици или ће из ових мера бити искључена поједина стабла? Ово питање се везује за Јавну презентацију урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонске разраде локације на катастарској парцели бр. 4735/2 КО Панчево, за потребе реконструкције, адаптације и пренамене постојећег објекта у пословни објекат - трговина на мало. Ова јавна расправа је одржана у периоду од 31.1. до 6.2.2020. године и у том периоду су правна и физичка лица могла да поднесу примедбе на Нацрт.

Приказ постојећег стања, снимљено јула 2019. године.

Овај објекат се налази на простору некадашње фабрике сијалица „Тесла“, у непосредној близи тржног центра Биг (некадашњи Авив Парк) и продавнице Лидл. На основу докумената који се налазе на сајту града Панчева, планира се рушење мањег објекта (на том месту ће бити изграђен паркинг), а већи објекат ће бити сачуван и реконструисан. Зашто уопште пишем о овом пројекту? Кључна реч је прилаз. Планиран је паркинг који ће бити намењен купцима (то је моја претпоставка), али да би купци могли да се паркирају неопходно је да се направи приступна саобраћајница. А то укључује сечу/измештање два стабла из поменутог дрвореда.

Приказ саобраћајног прикључка и комуналне инфраструктуре.

Из Улице Милоша Обреновића омогућен је колски приступ ширине 7.0m. Како би колски приступ био омогућен поднет је захтев надлежним службама за уклањање/премештање 2 стабла која се налази на улици. Паркинзи су организовани са северне стране, са стране улаза у парцелу. Паркинг места за инвалиде су организована уз тротоар ка објекту.

Нисам особа која воли да се клади, али да замислимо супротно, могао бих да се кладим да је укупан број поднетих жалби на овај нацрт 0 (словима: нула). Лично ми не смета да се посеку ова два стабла само ако ће надлежни на одговарајући начин надокнадити овај поступак - садњом нових стабала.

Ово је још један пример да све податке на које наиђемо треба да проверимо и да не доносимо закључке нагло и без свих информација. Кад смо код провере информација, на овој страници можете да пронађете колико су транспарентна панчевачка удружења.


Централни регистар фотографија и разгледница Србије
Претраживач културног наслеђа Србије